Naše smečka
C.I.B. Jaira Czech Rea, Lora Czech Rea a Ch.Idea Dea Czech Rea
květen 2021


English version         Nemecka verze
                  

MVDr. Lerchová Andrea
U Hrůbků 9, 709 00 Ostrava - Nová Ves
tel : +420 777 177 258 e-mail: cair9@seznam.cz